ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Zajęcia  indywidualne obejmują zakres ćwiczeń dopasowanych do konkretnego przypadku, polegające na  korygowaniu niepożądanych zachowań i stanowią integralną część terapii behawioralnej.

Prowadzone są w przypadku, gdy praca  trenera/behawiorysty w  100% wymaga uwagi wyłącznie na jednym psie, np. z powodu zachowań lękowych czy agresywnych oraz gdy niezbędne jest  indywidualne podejście i  ciąg złożonych zadań.

Wówczas zostaje opracowany odrębny plan pracy z danym psem.

Na długość terapii oraz ilość treningów mają wpływ indywidualne predyspozycje psa.

Czas trwania treningu: 1h

Koszt:  100zł