PSIA EDUKACJA

Szkoła komunikacji ludzi i psów


Regulamin

 

                 


POZYTYWNE SZKOLENIE PSÓW - ZASADY PANUJĄCE NA TERENIE ZAJĘĆ:

 

- właściciel przybywający na pozytywne szkolenie psów na pierwszych zajęciach

   zobowiązany jest do posiadania książeczki zdrowia swojego psa z aktualnymi

  szczepieniami, odrobaczeniami, bez niej nie może wejść na teren,

 - pies na teren obiektu jest wprowadzany na smyczy (i w kagańcu jeśli jest agresywny),

 - psy są puszczane ze smyczy na wyznaczonym przez instruktorów terenie,

 - właściciel jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie (akcesoria „psiej

    toalety” są dostępne u instruktorów),

 - pies chory opuszcza zajęcia na okres rekonwalescencji (zajęcia są

   usprawiedliwione o ile personel został o tym  wcześniej powiadomiony),

 - psy są kontrolowane przez właścicieli i instruktorów, za ewentualne szkody

  wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu

  posiadania zwierzęcia),

- w zajęciach uczestniczy (o ile to możliwe) cała ludzka część rodziny psa,

- personel ośrodka zapewnia wodę dla psów, apteczkę,

- psy dorosłe z zaburzeniami przyjmowane są na szkolenie po konsultacji zoopsychologicznej,

- czas i miejsce przerwy w zajęciach ustalane są przez instruktorów, 

- w sytuacji groźnej psiej awantury, ŻADEN Z WŁAŚCICIELI NIE ROZDZIELA PSÓW,

 interwencja następuje WYŁĄCZNIE ZE STRONY INSTRUKTORÓW !  

 - uczestnik kursu - właściciel psa zobowiązany jest do poinformowania o swojej

 nieobecności min. 24h przed szkoleniem. 

- w przypadku wcześniejszej rezygnacji z kursu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. (przypadki losowe

  mogą być rozpatrywane indywidualnie przez instruktorów),

- wszystkich obowiązuje punktualne przybywanie na zajęcia, osoby spóźniona czekają do przerwy.

 

Zapoznaj się także z zakładką "Przed lekcją",  która dotyczy uczestników przybyłych na pozytywne szkolenie psów.

 

* rabat 15% dla psów adoptowanych dotyczy następujących kursów grupowych: Psie przedszkole, Kurs dla starszaków, Kurs posłuszeństwa psów dorosłych

 

Ekipa Psiej Edukacji

 

 

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody członków Szkoły "Psia Edukacja".
 Wszystkie teksty zawarte na stronie sa własnością Szkoły "Psia Edukacja".

 

 

"Metody wolne od przemocy pozwalają rozwijać empatię i zrozumienie, dzięki czemu stajemy się bardziej ludzcy, przez co bardziej zasługujemy na wspaniałe towarzystwo psów, do których szlachetności często nie dorastamy"

Dr Michael W.Fox